Arkitekten og Landskapsarkitekten

Visjonen

Med Tigergården ønsket vi ikke bare å utforme et vakkert bygg, men et naboskap. Arkitektur er rammer for livet og vår utfoldelse. Å legge til rette for at folk møtes, trives og blir boende, er det viktigste arkitekturen gjør. Bokvalitet handler om lys, luft og gode planløsninger, men også fleksibilitet til å bli flere, kunne være for seg selv eller muligheten til å være mange samlet. Å bo i en kompakt leilighet midt i byen, men samtidig ha tilgang til lokaler for å ha 40-årslag med førti gjester er en bokvalitet. Vi ønsker at folk skal ha mulighet til å ha litt plasskrevende hobbyer selv om man bor i blokk, at man kan få både og. Det å grave i jorda på taket eller mekke på sykkelen i verkstedet gir kanskje akkurat den lille ekstra friheten man trenger.

Leilighetene med sine sitteplasser i glassgangen håper vi vil fungere som «trammen» på et rekkehus gjør; et sted for morgenkaffe, potetskrelling, lek. Glassgangene er et arkitektonisk grep som skal være en kvalitet utenifra også, det gir liv til fasaden å se mennesker og farger oppover i etasjene.

Formen på bygget følger landskapets skålform, og trapper seg opp fra sør til nord. Dette gir romslige og solfylte takterrasser. Kampenpassasjen binder bygget til nærområdet, og bygget danner en rygg for gårdsrommet som åpner seg mot sørvest og gatetun.

På alle takflatene anlegges takhager for opphold, lek og aktiviteter, med mulighet for dyrking av grønnsaker og blomster i parseller. I takhagene varieres størrelsen på oppholdssonene for ulike bruksbehov. Noe areal er også under tak. Sonedelingen gjør at takhagene kan brukes av flere samtidig. Takhagene er trukket inn fra fasadene med en blomstereng langs kantene. Dette gir en florlett og blomsterrik innramming som tiltrekker seg humler, bier og sommerfugler.

Tigergården skal være et frodig sted. Frodig med planter og vekster, men også i fargevalg og materialitet. Fasadene er kledd i korrugerte, kobberfarga plater som spiller på fargen på de gamle murgårdene på Kampen og på det industrielle som en gang preget Ensjø. I glassgangene gir trefinér varme og fargene på bodene identitet.

Gode boliger i den stadig tettere byen må ha gode uteområder. Det er utfordrende å løse dette i de tetteste områdene, der uterommene lett blir trange og mørke. I Tigergården er det lagt stor vekt på at felles utearealer skal ha ulikt innhold for beboerne. Dette vil gi et tillegg til de private uteplassene på balkonger eller terrasser. I fellesarealene er det rom for samvær, dyrking og lek. På bakkeplan vil det bli en stor og solfylt terrassert forhage i direkte forlengelse av kommunens gatetun mot Gjøvikbanen, og på utearealene i nord vil eksisterende vegetasjon bevares.

Bokvalitet i den tette, bærekraftige byen handler i stor grad nettopp om kvaliteten på og samspillet mellom de halvprivate fellesområdene. I Tigergården vil disse områdene by på overraskende opplevelser og et rikt vegetasjonsbilde som et viktig bidrag til visjonen om Oslo som den grønne og bærekraftige storbyen.

Code Arkitektur
IN’BY Landskapsarkitektur