På naturens premisser

Vårt fokus som utbygger er å skape gode bomiljøer hvor mennesker trives. Vi ønsker å spille på lag med miljøet og derfor har vi i Skanska Eiendomsutvikling tatt i bruk en sertifisering av alle våre boligprosjekter som har navnet BREEAM og er Europas ledende miljøsertifisering for bygninger. Kjennetegnet på BREEAM er tydelige krav og mål som ivaretar både dine og våre ønsker om sunne, effektive og bærekraftige bomiljøer.

Les mer

VARIO blir selvfølgelig BREEAM-sertifisert og vår ambisjon er å oppnå Very Good sertifisering. Det at vi sammen kan ta ansvar for å heve kvaliteten ved å bygge sunne, velfungerende og energieffektive boliger er vi umåtelig stolte av. Nedenfor kan du lese litt om hvilke tiltak vi gjør for å få både deg og omgivelsene til å smile.

Energi

Vi i Skanska er opptatt at du som boligeier kan følge med på strøm og energiforbruket ditt i sanntid (Skjermenheten du får i leiligheten oppdateres hvert 15. minutt). Da blir det enklere for deg å følge med på kostnadene og kanskje motiveres du til å redusere forbruket når det blir enkelt og tilgjengelig å følge med? Vi håper det. I alle uteområder velges gode armaturer som hør og bør er slukket på dagtid. I fellesområder inne, styres lyset av bevegelses sensorer, så vi ikke bruker unødvendig med strøm. Alt er selvfølgelig LED og høyfrekvent, så det er ikke fare for flimring.

Materialer

Vi bor i et land med mye vær og vind, derfor er det så viktig med riktige konstruksjoner og materialbruk for å unngå fukt og fuktskader. Vi tilrettelegger også for materialkvaliteter i fellesområder og i bygget med mye trafikk, for å minimere behovet for skader og utskiftninger, slik at hjemmet ditt ser fint, år etter år.

Transport

Over 270 sykkelparkeringer, ladeplasser til el-sykler samt enkel håndtering av sykkel og andre alternativer til bil, skal gjøre det uanstrengt for deg å spare miljøet. I tillegg utstyrer vi samtlige parkeringsplasser med ladepunkt for el-bil. Tilgjengelig og trygt, enten du velger 2 eller 4 hjul. Og du, T-banen er ret utenfor døren og 4 linjer er klare til å ta deg med ut i hele Oslo.

Avfall

Vi stiller alltid strenge krav til avfallshåndtering på byggeplassen – byggeavfall håndteres og returneres som seg hør og bør. I tillegg overvåkes forbruk av vann, drivstoff og energi gjennom hele byggeperioden.

Ledelse

Hvordan Skanska leder byggeprosjektet påvirker omgivelsene våre, så det å vise hensyn når vi bygger prioriteres. Våre byggemetoder er miljøvennlige og vi liker å holde det ryddig rundt oss, både for å skape bedre trivsel for de på byggeplassen og for de som bor i nærheten. CO2-utslipp fra byggeplassen registreres gjennom energi og dieselforbruk, slik at bevisstheten og forståelsen av klimagassutslipp øker. På denne måten kan vi enklere redusere klimagassutslipp på våre fremtidige prosjekter. Før du flytter inn sørger vi selvfølgelig for at bygget fungerer optimalt.

Forurensning

Omgivelsene og miljøet vi lever i er viktig. Det er også viktig for Skanska at du kan bo i et trygt, grønt og levende nabolag. Et av målene for prosjektet har vært å søke gode økologiske grep som gir økt økologisk verdi til området. Grep som gir gode og sunne bomiljøer og samtidig tjener miljøet og det biologiske mangfoldet som vi er så avhengige av. Alle uteområder – på tak og bakken – opparbeides med planter, busker og trær som bidrar alle positivt på luften og det lokale klimaet. I tillegg er takarealer dekket i sedum – som ikke bare er vakre – men som binder støv og partikler i luften.

Vann

Vann er viktig for alle, derfor ønsker Skanska å spare en god del av hva som er vanlig i standard boligprosjekter. Hver leilighet får egen vannmåler, slik at du kan følge med på eget forbruk. Regnvann kan vi få både for mye og for lite av og det er dermed viktig å håndtere vannet vi får på mest mulig forsvarlig måte. Ved kraftig nedbør samles regnvann opp i regnbed hvor vannet kan få stå. Her vokser planter som tåler både tørke og fukt. Så i tillegg til å være en viktig oppsamler og forsinker av regnvannet så har det både estetisk og aktiviserende verdi. Regnbedet med vegetasjonen rundt danner også et eget habitat, viktig for å sikre og styrke biologisk mangfold.

Arealbruk og økologi

Det som en gang var et stort og tungt kontorbygg med parkering og asfaltarealer blir nå forvandlet til et godt bomiljø med grønne soner. Det nye bygget erstatter fotavtrykket til det gamle, slik at vi unngår nye inngrep i naturen. Faktisk så gjør vi området mer grønt enn det har vært på lang tid. Landskapsarkitekten har jobbet med å forbedre økologien i området, og har valgt ut en hel rekke med planter og vekster som skal gi frodig uttrykk. I tillegg er det lagt vekt på robusthet, planter som trenger mindre vann velges for å holde vannbruket nede og kortreiste planter som er vant til norsk klima er prioritert.

Helse og inneklima

Det skal føles godt å trekke pusten – både inne og ute. Bruken av bærekraftige materialer uten giftige stoffer sikrer deg et bedre inneklima og et sunnere hjem. I tillegg blir det både beboerrom og takterrasse som legger til rette for aktivitet og avslapning for alle beboerne. Og visste du at sedumtak også er støydempende? Våre tak dekkes av BREEAM-sertifisert sedum som ikke bare binder støv og partikler i luften, men som også har støydempende effekt på sine omgivelser. Renere luft og mindre støy gjør at du får et bedre sted å bo.

VARIO har som mål å bli sertifisert BREEAM – NOR ved ferdigstillelse i 2024.