Ensjø Torg – et grønt alternativ

Hos Skanska er vi sterkt miljøengasjerte. Et av våre mål er å bidra til en bærekraftig utvikling. Det handler om å ta miljøspørsmålene på alvor og benytte mulighetene vi har for å påvirke utviklingen.

Vi skal minimere våre inngrep i miljøet

Hvordan vi påvirker miljøet er en av grunnsteinene i vårt miljøarbeid. Derfor oppretter vi en miljøplan allerede før vi begynner å bygge. Når vi planlegger våre områder forsøker vi å ivareta så mye som mulig av naturen, miljøet og menneskene som både skal jobbe og bo her. Vi har innført strenge restriksjoner for bruk av kjemikalier, og når det er mulig velger vi kun miljøvennlige alternativer.

Vi skal utvikle energieffektive løsninger

Energispørsmål er i fokus i hele byggenæringen. Skanska tar et helhetlig ansvar, hvilket betyr at vi har like stort fokus på miljøet gjennom hele husets byggetid.

Vi skaper et sunt inneklima og en bolig med lave oppvarmingskostnader

Ditt hjem leveres med balansert ventilasjon, som sørger for gjenbruk av varme og bidrar til å redusere energiforbruk. Inneluften filtreres for støv og pollen. Det gir et mer behagelig inneklima, og er spesielt bra for allergikere. Du kan også være trygg på at hjemmet ditt er energi – økonomisk og med lave oppvarmingskostnader.

Miljøarbeid på Ensjø Torg

På Ensjø Torg bygger vi …

 • Etter myndighetenes krav til energi og miljøvennlige boliger
 • Boliger som varmes i hovedsak opp med vannbåren fjernvarme via gulvvarme
 • Boliger med individuelle målere av varmtvann, oppvarming og strøm for å minimere energibruken i hver bolig
 • Boliger med balansert ventilasjon med gjenbruk av varmluft som sikrer høy luftkvalitet innendørs og smart energibruk
 • Boliger som får energimerke C eller bedre
 • Uteområdet som er universelt utformet
 • Fasader med materiale av lang holdbarhet og som tar hensyn til miljøet med tanke på forurensning og ressursbruk
 • Radonfrie boliger
 • Boliger med sentral beliggenhet med offentlig kommunikasjon i umiddelbar nærhet
 • God plass til innvendig sykkelparkering
 • Felles takterrasser som bidrar til inkluderende sosial interaksjon
 • Uteområder med planter og busker om ikke er allergifremkallende
 • Uteområde med våtmarkssone som er et viktig leveområde for planter og gir oss mennesker verdifulle økosystemtjenester