Soldiagrammet viser solens bane og tar ikke hensyn tl eventuellt terreng utenfor prosjektet. Solen kan derfor forsvinne bak en åskam uten at det synes i diagrammet.