Alle visuelle elementer er ment å illustrere prosjektet, og er ikke en del av kontraktsgrunnlaget.