På naturens premisser

Vårt fokus som utbygger er å skape gode bomiljøer hvor mennesker trives. Vi ønsker å spille på lag med miljøet og derfor har vi i Skanska Eiendomsutvikling tatt i bruk en sertifisering av alle våre boligprosjekter som har navnet BREEAM og er Europas ledende miljøsertifisering for bygninger. Kjennetegnet på BREEAM er tydelige krav og mål som ivaretar både dine og våre ønsker om sunne, effektive og bærekraftige bomiljøer.

Les mer

Tigergården blir selvfølgelig BREEAM sertifisert og vår ambisjon er å oppnå Very Good sertifisering. Det at vi sammen kan ta ansvar for å heve kvaliteten ved å bygge sunne, velfungerende og energieffektive boliger er vi umåtelig stolte av. Nedenfor kan du lese litt om hvilke tiltak vi gjør for å få både deg og omgivelsene til å smile.

Arealbruk og økologi

Det som en gang var et gammelt bilverksted blir nå forvandlet til grønne, frodige og trivelige takhager, «bakgård» og uterom – til glede for alle. Her skal vakker og fremtidsrettet arkitektur gå hånd i hånd med et bredt biologisk mangfold bestående av stedegne planter.

Oppholdsarealene på tak trekkes inn fra fasaden. I den ytre sonen anlegges plantefelt som blomstereng med innslag av urter og gress. Sonen blir en florlett og blomsterrik avslutning av takhagene og har som funksjon å tiltrekke seg humler, bier og sommerfugler. På tak vil også bærbusker, småblomstrende trær og dyrkingskassene gi spiselige hager og ha stor verdi for pollinerende insekter.

På uteområdet nord på tomten anlegges det gressplen med eng i ytre sone. I trærne henges det opp fugle- og flaggermus-kasser som kan gi trygge boområder for flere.

Vann

Vann er viktig for alle, derfor ønsker Skanska å spare en god del av hva som er vanlig i standard boligprosjekter. Hver leilighet får egen vannmåler, slik at du kan følge med på eget forbruk. Regnvann kan vi få både for mye og for lite av og det er dermed viktig å håndtere vannet vi får på mest mulig forsvarlig måte. Ved kraftig nedbør samles regnvann opp i regnbed hvor vannet kan få stå. Her vokser planter som tåler både tørke og fukt. Så i tillegg til å være en viktig oppsamler og forsinker av regnvannet så har det både estetisk og aktiviserende verdi. Vann er også et naturlig lekeelement som aldri går av moten. Regnbedet med vegetasjonen rundt danner også et eget habitat, viktig for å sikre og styrke biologisk mangfold.

Energi

Vi planlegger godt. Miljøbevisste og kloke hoder sørger for at din bolig ligger i et energieffektivt bygg – for hvis vi sparer på energien, så sparer vi miljøet, og du sparer penger.

Transport

Hele 365 sykkelparkeringer, hvorav 37 er for varesykler, ladeplasser til el-sykler samt enkel håndtering av sykkel med eget sykkelverksted i bygget skal gjøre det uanstrengt for deg å spare miljøet. I tillegg vil alle parkeringsplasser leveres med ladesøyle for el-bil. Tilgjengelig og trygt, enten du velger 2 eller 4 hjul.

Avfall

Vi stiller alltid strenge krav til avfallshåndtering på byggeplassen – byggeavfall håndteres og returneres som seg hør og bør. I tillegg overvåkes forbruk av vann, drivstoff og energi gjennom hele byggeperioden. Når vi er ferdige gir vi stafettpinnen videre til deg som beboer. Da har vi allerede lagt til rette for hele 6 ulike kildesorteringsbeholdere – slik at din hverdag skal bli enklere – også i fremtiden.

Ledelse

Hvordan Skanska leder byggeprosjektet påvirker omgivelsene våre, så det å vise hensyn når vi bygger prioriteres. Våre byggemetoder er miljøvennlige og vi liker å holde det ryddig rundt oss, både for å skape bedre trivsel for de på byggeplassen og for de som bor i nærheten. CO2 utslipp fra byggeplassen registreres gjennom energi og dieselforbruk, slik at bevisstheten og forståelsen av klimagassutslipp øker. På denne måten kan vi enklere redusere klimagassutslipp på våre fremtidige prosjekter. Før du flytter inn sørger vi selvfølgelig for at bygget fungerer optimalt.

Materialer

Vi spiller på lag med regnskogen – derfor har vi nulltoleranse for bruk av tropisk tømmer i våre bygg. Våre gode rutiner sørger for at det kun benyttes lovlig hugget og lovlig kjøpt tømmer. Du kan være trygg på at Skanska alltid benytter sertifisert trevirke.

Forurensning

Omgivelsene og miljøet vi lever i er viktig. Det er også viktig for Skanska at du kan bo i et trygt, grønt og levende nabolag. Et av målene for prosjektet har vært å søke gode økologiske grep som gir økt økologisk verdi til området. Grep som gir gode og sunne bomiljøer og samtidig tjener miljøet og det biologiske mangfoldet som vi er så avhengige av. Alle uteområder på bakkenivå og tak opparbeides som grønne lunger for opphold og opplevelse. Trær er viktige brikker i et bymiljø. Eksisterende trær på tomten ivaretas og bidrar som viktige støvbindere, støydempere og har positiv effekt på lokalklima. Planter, busker og trær bidrar alle positivt på luften og det lokale klimaet.

Helse og inneklima

Det skal føles godt å trekke pusten – både inne og ute. Bruken av bærekraftige materialer uten giftige stoffer sikrer deg et bedre inneklima og et sunnere hjem. Utemiljøet til Tigergården blir preget av frodige og gode takhager som skal gi trivsel og være tilgjengelig for alle beboere, et minisamfunn i samfunnet. I tillegg blir det både «bakgård» og uterom på bakkeplan med varierte tilbud for store og små.

Tigergården har som mål å bli sertifisert BREEAM – NOR ved ferdigstillelse i 2022.