Se utsiktsbilder fra de ulike etasjene i høyhuset i trinn 2

Utsiktsgaranti tør vi ikke å gi, da heller ikke vi har stått i den eksakte høyden i bygget ennå. Men her er noen bilder som kan hjelpe deg å gjøre deg opp en egen mening om utsikten. Fotografiene er tatt med drone i oktober 2016, fra de ulike etasje (kote)høyder.

Kote er enkelt forklart antall meter over havet, og benyttes som høydemål i byggesaker – nettopp fordi man kanskje graver ned eller bygger opp terrenget slik det er i dag, så de er ikke noe korrekt mål å oppgi antall meter over bakken (slik den er i dag).

Vi gjør oppmerksom på at det er regulert flere nye bygg på området, og at det er viktig å sette seg inn i reguleringskartet og reguleringsvedtekter. Her finner du også en figur som angir de enkeltes etasjers kotehøyder for høyhuset; se etasjehøyder/kotehøyder for høyhuset. Vi har en modell over området i visningslokalet, og anbefaler på det sterkeste at du kommer innom og orienterer deg. Hvilken leilighet i vårt bygg vil også ha betydning for hvilken utsikt du vil få.