Miljø på Ensjø Torg

Hos Skanska er vi sterkt miljøengasjerte. Et av våre mål er å bidra til en bærekraftig utvikling.

Det handler om å ta miljøspørsmålene på alvor og benytte mulighetene vi har for å påvirke utviklingen. Hvordan vi påvirker miljøet er en av grunnsteinene i vårt miljøarbeid. Derfor oppretter vi en miljøplan allerede før vi begynner å bygge. Når vi planlegger våre områder forsøker vi å ivareta så mye som mulig av naturen, miljøet og menneskene som både skal jobbe og bo her. Vi har innført strenge restriksjoner for bruk av kjemikalier, og når det er mulig velger vi kun miljøvennlige alternativer. Energispørsmål er i fokus i hele byggenæringen. Skanska tar et helhetlig ansvar, hvilket betyr at vi har like stort fokus på miljøet gjennom hele husets byggetid.

På Ensjø Torg trinn 1 bygger vi:

 • Etter myndighetenes krav til energi og miljøvennlige boliger
 • Boliger som varmes i hovedsak opp med vannbåren fjernvarme via gulvvarme
 • Boliger med individuelle målere av varmtvann, oppvarming og strøm for å minimere energibruken i hver bolig
 • Boliger med balansert ventilasjon med gjenbruk av varmluft som sikrer høy luftkvalitet innendørs og smart energibruk
 • Boliger som får energimerke C eller bedre
 • En bolig som er tilrettelagt for kildesortering
 • Fellesområdene som er universelt utformet
 • Fasader med materiale av lang holdbarhet og som tar hensyn til miljøet med tanke på forurensning og ressursbruk
 • Radonfrie boliger
 • Boliger med sentral beliggenhet med offentlig kommunikasjon i umiddelbar nærhet
 • En felles takterrasse som skal bidra til inkluderende sosial interaksjon
 • Uteområder med planter og busker om ikke er allergifremkallende
 • Uteområder med våtmarkssone som er et viktig leveområde for dyr og planer og gir oss mennesker verdifulle økosystemtjenester